See sait kasutab teenuste pakkumiseks, reklaamide isikupärastamiseks ja liikluse analüüsimiseks Google'i küpsisefaile.
Teavet selle kohta, kuidas seda saiti kasutate, jagatakse Google'iga. Seda saiti kasutades nõustute selle küpsisefailide kasutamisega.

kehtivad alates 26.02.2016

Käesolevaid müügitingimusi kohaldatakse Aves Travel AS’i poolt pakutavatele reisiteenustele, mis on saadaval reisibüroos ja veebilehel www.avestravel.eu. Palume Teil kindlasti enne reisiinfo kasutamist ja reisiteenuse tellimist tutvuda käesolevate müügitingimustega. Klient aktsepteerib teenuse müügitingimused teenuse eest osaliselt või tervikuna tasudes või andes Reisibüroole nõusoleku pileti või voucheri vms. reisidokumendi vormistamiseks.
1. Reisidokumendid
Pärast reisidokumentide kättesaamist peab reisija/tellija viivitamatult kontrollima, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides ja viisades on õiged kuupäevad, nimed ja hinnad. Kõikidest puudustest peab reisija/tellija teatama koheselt oma reisikonsultandile (tema puudumisel reisibüroo vastutavale esindajale). Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
2. Reisiteenused
Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal, hotellil ning kindlustusandjal on kehtestatud oma reeglid tellimuste esitamise, muutmise ja tühistamise kohta. Reisibüroo on nimetatud ettevõtete toodete vahendaja ja järgib täies ulatuses nende poolt kehtestatud tingimusi, millest Reisibüroo informeerib klienti. Pärast kliendi informeerimist on tingimuste täitmine kliendile kohustuslik. Reisibüroo ei vastuta nimetatud ettevõtete poolt kehtestatud broneerimis-, müügi- ega tühistamistingimuste eest.
Lennupilet
Lennupilet on leping vedaja (lennufirma) ja reisija vahel.
Leping hakkab kehtima pileti väljastamise hetkest ja selle järgi kohustub vedaja transportima reisijat piletil näidatud marsruudil.
Pileti täpsemad kasutustingimused (muutmine, tühistamine, peatuste tegemise võimalused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest. Reisibüroo teavitab klienti lennufirmade poolt kehtestatud tingimustest pakkumise esitamisel või kliendi vastavasisulise päringu alusel.
Lennupiletil toodud lendusid tuleb kasutada vastavalt piletil märgitud järjekorras ja üksnes selle inimese poolt kelle nimele pilet on väljastatud. Kui reisija ei ilmu lennule kuhu tal on kinnitatud koht, võib lennufirma tühistada ka sama pileti kõik edasised lennud.
Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuettevõtja reisija broneeringuinfo kooskõlas riigipiiri seadusega töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. Reisija broneeringuinfot säilitatakse 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat, alates andmete kättesaamisest. Broneeringuinfo edastamisega seoses on reisijatel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.
Laevapilet
Laevapilet on leping vedaja (laevafirma) ja reisija vahel.
Laevapileti tellimis-, muutmis- või tühistamistingimused on reeglina ära toodud laevapiletil. Kuupäeva muutused on üldjuhul võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa, kuid mõnel juhul on seda võimalik teatud perioodi jooksul hiljem kasutada. Mõned laevafirmad nõuavad trahvi ka broneeringu tühistamise eest.
Hotell
Hotellidel kehtivad erinevad broneerimistingimused.
Reisibüroo teavitab klienti hotelli poolt kehtestatud tingimustest pakkumise esitamisel või kliendi vastavasisulise päringu alusel.Tasuta muutmise/tühistamise tähtaeg on sageli 3-7 päeva enne saabumist. Hilisemal muutmisel/tühistamisel on trahv reeglina 100% esimese öö maksumusest või kuni 100% kogu tellimuse maksumusest. Messide ja teiste rahvusvaheliste suurürituste ajal on muutmis- ja tühistamistingimused eeltoodust oluliselt rangemad. Rühmatellimuste (alates 10 inimest) muutmisega või tühistamisega kaasnevad trahvid, kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva.
Pakettreis
Pakettreis on Reisikorraldaja poolt ühtse hinna eest pakutav reisteenuste kogum, mis sisaldab vähemalt kahte reisiteenust.
Pakettreisi müümisel on Aves Travel AS vahendaja ega kanna vastutust kohapeal osutatavate teenuste kvaliteedi eest. Pakettreisi broneerimisel esitatakse kliendile Reisikorraldaja reisikirjeldused, reisileping ja reisitingimused, millega klient peab tutvuma ja kinnitama. Leping sõlmitakse kliendi ja Reisikorraldaja vahel. Peale tellimuse kinnitamist ei saa pakettreisi reeglina ilma trahvita muuta või tühistada. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Reisi tühistamine viisa mittesaamise tõttu, loetakse reisijapoolseks tühistamiseks ning rakendatakse tavapäraseid tühistamistingimusi.
Kindlustus
Aves Travel AS soovitab igal reisijal vormistada koos reisiteenuste ostmisega reisikindlustus. See on ainus võimalus kaitsta end reisi katkemise, ärajäämise, reisil haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulutuste eest. Juhul kui reisija/tellija ei soovi kindlustust vormistada, langeb kogu materiaalne vastutus reisijale. Aves Travel AS on volitatud vahendama erinevate kindlustusandjate reisikindlustusalaseid teenuseid. Enne kindlustuslepingu sõlmimist palume kindlasti tutvuda kindlustuse tingimustega.
Viisa
Ükskõik millise riigi viisa taotlemine on protsess, kus juriidilisest seisukohast osaleb ainult 2 poolt: vastav riik (institutsioonina) ja reisija (üksikisikuna). Reisibüroo võimalik osalus selles protsessis on kaudne ja piirneb (a) mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning (b) kliendi poolt vormistatud avalduse ja hangitud saatedokumentide toimetamises vastava riigi saatkonda ja tagasi.
Eeltoodust tulenevalt ei võta Aves Travel AS endale mingit juriidilist ega moraalset vastutust mistahes võimalike kahjude suhtes, mida klient kannab seoses viisa väljastamise või mitteväljastamisega antud reisijale antud riigi poolt. Samuti ei vastuta Aves Travel AS juhul, kui vastava riigi (saatkonna) esindajate poolt ja/või nende valduses olles on rikutud või kaotatud pass.
Autorent
Autorenditeenuse vahendamisel vormistab Aves Travel AS kliendi poolt soovitud broneeringu ning väljastab voucheri, mis kinnitab broneeringut ja tellimuse eest tasumist.
Klient sõlmib rendilepingu autorendifirmaga auto kättesaamisel. Lepingu sõlmimisel palume kindlasti pöörata tähelepanu rendilepingus toodud tingimustele. Autorendifirma tagab rendiauto vastavalt kinnitatud autogrupile. Kindlat automarki ei garanteerita. Rendilepingu sõlmimisel peab klient esitama oma krediitkaardi. Palume arvestada, et autorendifirma võib broneerida krediitkaardilt tagatissumma. Autorendi broneeringuid on võimalik üldjuhul muuta ja annulleerida 24-48 tundi enne rendiperioodi alguskuupäeva, tasudes autorendifirma poolt kehtestatud muutmise ja/või tühistamise tasu.
3. Reisibüroo vastutus
Reisibüroo ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja, vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennufirma, laevafirma, hotelli, reisikorraldaja, autorendifirma, kindlustusandja jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Reisibüroo ei vastuta lennuki, laeva või muu transpordiettevõtte väljumise ja saabumise ajagraafikus tehtavate muudatuste eest.

Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või teenus ei vasta Teile kaasaantud dokumentidele, palume kõigepealt pöörduda oma kaebusega kohapeal teenuse osutaja poole. Kui Teie kaebusele ei reageerita, palume esitada kirjalik avaldus Reisibüroole hiljemalt ühe nädala jooksul peale reisilt tagasipöördumist. 

Võta meiega ühendust:

Lufthansa City Center

Aves Travel
Estonia pst 1
10143 Tallinn
Estonia

Tel: +372 666 3866
Faks: +372 666 3868
Email: aves@avestravel.eu