See sait kasutab teenuste pakkumiseks, reklaamide isikupärastamiseks ja liikluse analüüsimiseks Google'i küpsisefaile.
Teavet selle kohta, kuidas seda saiti kasutate, jagatakse Google'iga. Seda saiti kasutades nõustute selle küpsisefailide kasutamisega.

ECTAA kinnitatud nimekiri lennufirmade "mustast nimekirjast", millest kõik EL reisibürood ja reisikorraldajad on kohustatud oma kliente teavitama.
Seda, kas lennufirma kuulub EL piires keelustatud lennuettevõtjate nimekirja kontrollige siit
Tänu Euroopas kehtivatele tõhusatele lennundusohutuse nõuetele on meie ohutusnäitajad maailma parimate seas. Samas kui Euroopa Liit ja tema liikmesriigid teevad koostööd teiste riikide ohutusametitega, et tõsta ohutusnõudeid kogu maailmas, leidub endiselt mõningaid lennuettevõtjaid, kes ei küüni oma tegevuses elementaarse ohutuse tasemeni.
Et ohutust Euroopas veelgi parandada, on Euroopa komisjon liikmesriikide lennundusohutusametitega konsulteerides otsustanud keelustada ohutusnõudeid eiravate lennuettevõtjate tegevuse Euroopa õhuruumis.
Need lennuettevõtjad on loetletud alltoodud dokumendis. Esimesse nimekirja kuuluvad kõik lennuettevõtjad, kelle tegevus Euroopas on keelustatud. Teise nimekirja kuuluvad lennuettevõtjad, kelle tegevus Euroopas on piiratud teatavate tingimustega.
Neid nimekirju ajakohastatakse korrapäraselt ning avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, kus need on esitatud komisjoni määruse A ja B lisana. Enne tegutsemist kõnealustes nimekirjades leiduva teabe kohaselt peaksid kõik kasutajad veenduma, et nende käsutuses on uusim versioon.

JURIIDILINE TEADAANNE
Euroopa Ühenduse liikmesriikide tsiviillennundusametitel on võimalik kontrollida üksnes ühenduse lennujaamadesse suunduvaid ja sealt väljuvaid lende teenindavate lennuettevõtjate õhusõidukeid. Kõnealuste kontrollimiste juhuslikku laadi silmas pidades ei ole võimalik kontrollida kõiki igas ühenduse lennujaamas maanduvaid õhusõidukeid. Asjaolu, et lennuettevõtja ei ole ühenduse nimekirja kantud, ei tähenda seega automaatselt, et ta vastab kohaldatavatele ohutusnõuetele.
Kui hetkel ühenduse nimekirja kuuluv lennuettevõtja peab end kohaldatavates rahvusvahelistes ohutusnõuetes ettenähtud vajalikele tehnilistele elementidele ja tingimustele vastavaks, võib ta komisjonilt taotleda menetluse algatamist tema eemaldamiseks nimekirjast.
Kõigi ühenduse nimekirja kantud lennuettevõtjate täpse identiteedi kindlakstegemiseks on tehtud kõik jõupingutused – nimelt on selleks lisatud: ICAO (rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon) poolt igale lennuettevõtjale määratud konkreetsed (ja kordumatud) tähtkoodid, sertifitseerimisstaatus ja lennuettevõtja sertifikaadi (või lennutegevusloa) number. Sellegipoolest ei ole absoluutne kindlakstegemine kõigil juhtudel võimalikuks osutunud, kuna puudub vähimgi teave mõningate lennuettevõtjate kohta, kelle puhul on võimalik, et nad tegutsevad tunnustatud rahvusvahelise lennunduskorra äärealadel või üldse väljaspool seda. Seepärast ei saa välistada võimalust, et mõni heauskneäriühing tegutseb mõne ühenduse nimekirja kantud lennuettevõtjaga sama ärinime all.